Vědecké poznatky o společnosti Aquavital

Jak magnetická pole zlepšují kvalitu vody – rozšířená verze

Zlepšování kvality naší vody je neustálou výzvou. Jedním z největších problémů je zabránit usazování vodního kamene způsobeného tvrdou vodou. Zde přichází na řadu Aquavital, inovativní zařízení, které pomocí magnetického pole mění strukturu molekul tvořících vodní kámen, a tím snižuje tvorbu vodního kamene. Jak to ale přesně funguje? Podívejme se na vědecký základ.

Chemie tvrdé vody:

Tvrdá voda obsahuje vysoké koncentrace rozpuštěných minerálů, zejména vápníku a hořčíku. Tyto minerály pocházejí z hornin a půd, kterými protéká voda. Když voda absorbuje oxid uhličitý (CO2) ze vzduchu nebo z půdy, vytváří kyselinu uhličitou (H2CO3), slabou kyselinu. Tato kyselina uhličitá může reagovat s minerály v hornině, zejména s uhličitanem vápenatým (CaCO3), za vzniku hydrogenuhličitanu vápenatého (Ca(HCO3)2), který je rozpustný ve vodě.

Strukturní vzorec kyseliny uhličité: H2CO3

Strukturní vzorec uhličitanu vápenatého: CaCO3

Strukturní vzorec hydrogenuhličitanu vápenatého: Ca(HCO3)2

Tato molekula je dipól, což znamená, že má kladný a záporný pól. Tato dipólová vlastnost umožňuje molekulám vázat se navzájem prostřednictvím magnetické přitažlivosti a vytvářet větší molekulární struktury nebo shluky. Při zahřívání nebo odpařování vody se hydrogenuhličitan vápenatý rozkládá a vzniká uhličitan vápenatý, který je známý jako tuhé vápno.

Úloha společnosti Aquavital:

Aquavital využívá dipólovou vlastnost hydrogenuhličitanu vápenatého, aby zabránil tvorbě vodního kamene. Zařízení generuje deset permanentních magnetických polí o síle 1,2 Tesla na magnet. Když voda protéká magnetickým polem určitou rychlostí, reagují molekuly hydrogenuhličitanu vápenatého na toto magnetické pole.

Magnetické pole ovlivňuje strukturu molekul tím, že mění vazby mezi nimi. To vede ke zjemnění molekulární struktury, což zabraňuje tvorbě větších shluků a nakonec i vápenatých usazenin.

Vědecký základ:

Účinnost magnetických polí při prevenci usazování vodního kamene je oblastí, která se intenzivně zkoumá. Několik studií prokázalo, že magnetické pole může změnit strukturu krystalů uhličitanu vápenatého, což vede ke snížení tvorby vodního kamene. Je však důležité poznamenat, že účinnost závisí na síle magnetického pole, rychlosti proudění vody a koncentraci minerálů rozpuštěných ve vodě.

Závěr:

Aquavital nabízí inovativní a vědecky podložené řešení pro boj s vodním kamenem. Pomocí magnetického pole dokáže zařízení měnit strukturu molekul hydrogenuhličitanu vápenatého, a tím zabránit tvorbě agresivních usazenin vodního kamene. Jedná se o důležitý krok ke zlepšení kvality vody a prodloužení životnosti domácích spotřebičů.