INFORMACE

Na této stránce vás informujeme o zpracování vašich osobních údajů.

Pokud si přejete změnit nastavení ochrany osobních údajů (udělit souhlas nebo odvolat již udělený souhlas), můžete nastavení kdykoli změnit.

ZODPOVĚDNOST

Za zpracování vašich osobních údajů na našich webových stránkách odpovídá:

WAW Internethandels GmbH
Bundesstrasse 66
8740 Zeltweg
Rakousko
Tel.: +436644527328
E-mail: [email protected]

NÁSTROJ PRO SPRÁVU SOUHLASŮ

LEGALWEB.IO

Na našich webových stránkách používáme nástroj pro správu souhlasů společnosti LEGALWEB.IO, legalweb GmbH, Fürbergstraße 42a, 5020 Salzburg, Rakousko. Tento nástroj ukládá do vašeho koncového zařízení soubor cookie, do kterého se ukládají vybrané nebo nevybrané služby. Tomuto souboru cookie není přiřazeno ID uživatele a neukládá žádné další osobní údaje. Obsah se ukládá maximálně po dobu 1095 dnů a poté se automaticky odstraní.

Právním základem pro ukládání těchto údajů je § 165 odst. 3 TKG 2021.

Zpracování dat na koncovém zařízení

Operace zpracování popsané v následujícím textu využívají mimo jiné technologie, jako jsou skripty, cookies, WebSQL, LocalStorage, Session Storage, … . Tyto technologie ukládají nebo čtou data v koncovém zařízení.

WEBHOST

Hetzner

Naše webové stránky hostujeme u našeho zpracovatele objednávek Hetzner, Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Německo.

Údaje o připojení jsou zpracovávány za účelem poskytování a doručování webových stránek. Výhradně za účelem poskytování a zpřístupnění webových stránek se údaje neukládají mimo rámec volání. Údaje o připojení však ukládá náš zpracovatel objednávek z bezpečnostních důvodů. Doba zpracování pro bezpečnostní účely je proměnlivá a končí s nutností bezpečnostních opatření. Kromě toho náš zpracovatel objednávek shromážděné údaje ihned po shromáždění anonymizuje a poskytuje nám anonymní údaje ve formě statistik k vyhodnocení. Tyto statistiky používáme k řešení problémů a k dalšímu rozvoji našich webových stránek.

Právním základem pro zpracování údajů je naprostá technická nezbytnost pro poskytování a doručování služby „webové stránky“, kterou jste si výslovně vyžádali prostřednictvím vaší výzvy podle § 165 odst. 3 TKG 2021.

SOUBORY PROTOKOLU SERVERU

Údaje o připojení jsou zpracovávány za účelem sledování technické funkce a zvýšení provozní bezpečnosti našeho webhostingu. Doba zpracování je omezena na 30 dní.

Právním základem pro zpracování údajů je naprostá technická nezbytnost souboru protokolu serveru jako základní databáze pro analýzu chyb a pro bezpečnostní opatření v rámci služby „webové stránky“ výslovně požadované vaší výzvou podle § 165 odst. 3 TKG 2021.

SÍŤ PRO DORUČOVÁNÍ OBSAHU

Cloudflare

Části našich webových stránek hostujeme u zpracovatele objednávek Cloudflare, Cloudflare Germany GmbH, Rosental 7, 80331 Mnichov, Německo.

Údaje o připojení jsou zpracovávány za účelem poskytování a doručování webových stránek. Výhradně za účelem poskytování a zpřístupnění webových stránek se údaje neukládají mimo rámec volání. Údaje o připojení však ukládá náš zpracovatel objednávek z bezpečnostních důvodů. Doba zpracování pro bezpečnostní účely je proměnlivá a končí s nutností bezpečnostních opatření. Kromě toho náš zpracovatel objednávek shromážděné údaje ihned po shromáždění anonymizuje a poskytuje nám anonymní údaje ve formě statistik k vyhodnocení. Tyto statistiky používáme k řešení problémů a k dalšímu rozvoji našich webových stránek.

Právním základem pro zpracování údajů je naprostá technická nezbytnost pro poskytování a doručování služby „webové stránky“, kterou jste si výslovně vyžádali prostřednictvím vaší výzvy podle § 165 odst. 3 TKG 2021.

WEBFONTY

Místní integrace písem

Používáme webová písma. Integrujeme je lokálně do našeho webového prostoru, takže se při tom nezpracovávají žádné osobní údaje.

DAY MANAGER

Správce značek Google

V případě udělení souhlasu zpracováváme vaše osobní údaje pomocí služby Google Tag Manager, Google LLC, Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA jako společný správce za účelem spuštění, kontroly a správy dalších služeb našich webových stránek. V tomto konkrétním případě je třeba výše uvedenou službu ovládat prostřednictvím nástroje Google Tag Manager. Neudělení souhlasu má tedy úplně stejný účinek, jaký je popsán u výše uvedené služby. Již udělený souhlas můžete odvolat změnou nastavení ochrany osobních údajů.

Správci značek Google umožňujeme shromažďovat údaje o připojení a údaje z vašeho webového prohlížeče. Ty společnost Google využívá k dalšímu rozvoji služby.

Právním základem pro předání údajů do USA je váš souhlas podle čl. 49 odst. 1 písm. a) ve spojení s čl. 6 odst. 1 písm. a) DSGVO. Již před udělením souhlasu jste byli informováni o tom, že v USA není úroveň ochrany údajů rovnocenná standardům EU. Zejména americké zpravodajské služby mohou získat přístup k vašim údajům, aniž byste o tom byli informováni a aniž byste proti nim mohli podniknout právní kroky. Z tohoto důvodu Evropský soudní dvůr svým rozhodnutím prohlásil předchozí rozhodnutí o přiměřenosti (Privacy Shield) za neplatné.

WEBANALÝZA

Matomo

Vaše osobní údaje zpracováváme u zpracovatele Matomo, InnoCraft Ltd, 150 Willis St, 6011 Wellington, Nový Zéland za účelem analýzy chyb a statistického vyhodnocování našich webových stránek.

Službě umožňujeme shromažďovat údaje o připojení, údaje z vašeho webového prohlížeče a údaje o zobrazeném obsahu, jakož i spouštět analytický software a ukládat data na vašem koncovém zařízení. Služba shromážděné údaje ihned po shromáždění anonymizuje a poskytuje nám anonymní údaje ve formě statistik k vyhodnocení. Tyto statistiky používáme k řešení problémů a k dalšímu rozvoji našich webových stránek. Data na vašem koncovém zařízení budou uložena až po dobu dvou let.

Právním základem pro zpracování údajů je naprostá technická nezbytnost pro poskytování a doručování služby „webové stránky“, kterou jste si výslovně vyžádali prostřednictvím vaší výzvy podle § 165 odst. 3 TKG 2021. Právním základem pro předání na Nový Zéland je prováděcí rozhodnutí Komise EU 2013/65/EU.

Facebook Pixel

V případě udělení souhlasu zpracováváme pomocí služby Facebook Pixel., Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko jako společné správce vašich osobních údajů za účelem analýzy chyb a statistického vyhodnocení našich webových stránek. Neudělení souhlasu nebude mít bezprostřední vliv na funkci webových stránek, ale bez statistických údajů pro nás bude obtížnější webové stránky dále rozvíjet. Souhlas, který jste již udělili, můžete odvolat pomocí stránky Změna nastavení ochrany osobních údajů.

Službě umožňujeme shromažďovat údaje o připojení, údaje z vašeho webového prohlížeče a údaje o zobrazeném obsahu, jakož i spouštět analytický software a ukládat data na vašem koncovém zařízení. Služba shromážděné údaje ihned po shromáždění anonymizuje a poskytuje nám anonymní údaje ve formě statistik k vyhodnocení. Tyto statistiky používáme k řešení problémů a k dalšímu rozvoji našich webových stránek. Data na vašem koncovém zařízení budou uložena až po dobu dvou let.

Právním základem pro zpracování údajů je váš souhlas podle § 165 odst. 3 TKG 2021. Skupina Facebook předává vaše osobní údaje do USA. Právním základem pro předání údajů do USA je váš souhlas podle čl. 49 odst. 1 písm. a) ve spojení s čl. 6 odst. 1 písm. a) DSGVO. Již před udělením souhlasu jste byli informováni o tom, že v USA není úroveň ochrany údajů rovnocenná standardům EU. Zejména americké zpravodajské služby mohou získat přístup k vašim údajům, aniž byste o tom byli informováni a aniž byste proti nim mohli podniknout právní kroky. Z tohoto důvodu Evropský soudní dvůr svým rozhodnutím prohlásil předchozí rozhodnutí o přiměřenosti (Privacy Shield) za neplatné.

Metricool

Pokud nám k tomu dáte souhlas, budeme vaše osobní údaje zpracovávat pomocí služby METRICOOL SOFTWARE, SL, Téllez, nº 12, Entreplanta H, 28007 Madrid, Španělsko za účelem analýzy chyb a statistického vyhodnocení našich webových stránek. Neposkytnutí souhlasu nebude mít bezprostřední vliv na fungování webových stránek, ale bez statistických údajů pro nás bude obtížnější webové stránky dále rozvíjet. Již udělený souhlas můžete odvolat změnou nastavení ochrany osobních údajů.

Službě umožňujeme shromažďovat údaje o připojení, údaje z vašeho webového prohlížeče a údaje o zobrazeném obsahu, jakož i spouštět analytický software a ukládat data na vašem koncovém zařízení. Služba shromážděné údaje ihned po shromáždění anonymizuje a poskytuje nám anonymní údaje ve formě statistik k vyhodnocení. Tyto statistiky používáme k řešení problémů a k dalšímu rozvoji našich webových stránek. Data na vašem koncovém zařízení budou uložena až po dobu dvou let.

Právním základem pro zpracování údajů je váš souhlas podle § 165 odst. 3 TKG 2021.

REMARKETING

Facebook Pixel

V případě udělení souhlasu zpracováváme vaše osobní údaje se službou Facebook Pixel, Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko jako společní správci za účelem poskytování personalizované reklamy a měření úspěšnosti naší reklamy.

Neudělení souhlasu nebude mít bezprostřední vliv na fungování webových stránek, ale pokud souhlas neudělíte, nebudeme moci na vašich koncových zařízeních zobrazovat personalizovanou reklamu. Již udělený souhlas můžete odvolat změnou nastavení ochrany osobních údajů.

Službě umožňujeme shromažďovat údaje o připojení, údaje z vašeho webového prohlížeče a údaje o zobrazeném obsahu. Kromě toho umožňujeme službě spouštět software pro sledování a rozpoznávání a ukládat data do vašeho koncového zařízení. Prostřednictvím sledovacího a rozpoznávacího softwaru pak může služba obohatit svou reklamní síť a rozpoznat vás při návštěvě externích webových stránek nebo přehrát personalizovanou reklamu. Shromážděné údaje používáme také k měření úspěšnosti naší reklamy. Data na vašem koncovém zařízení budou uložena až po dobu dvou let.

Právním základem pro zpracování údajů je váš souhlas podle § 165 odst. 3 TKG 2021. Skupina Facebook předává vaše osobní údaje do USA. Právním základem pro předání údajů do USA je váš souhlas podle čl. 49 odst. 1 písm. a) ve spojení s čl. 6 odst. 1 písm. a) DSGVO. Již před udělením souhlasu jste byli informováni o tom, že v USA není úroveň ochrany údajů rovnocenná standardům EU. Zejména americké zpravodajské služby mohou získat přístup k vašim údajům, aniž byste o tom byli informováni a aniž byste proti nim mohli podniknout právní kroky. Z tohoto důvodu Evropský soudní dvůr svým rozhodnutím prohlásil předchozí rozhodnutí o přiměřenosti (Privacy Shield) za neplatné.

Reklamy Google

V případě udělení vašeho souhlasu zpracováváme vaše osobní údaje se službou Google Ads, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko jako společní správci za účelem umístění personalizované reklamy a měření úspěšnosti naší reklamy.

Neudělení souhlasu nebude mít bezprostřední vliv na fungování webových stránek, ale pokud souhlas neudělíte, nebudeme moci na vašich koncových zařízeních zobrazovat personalizovanou reklamu. Již udělený souhlas můžete odvolat změnou nastavení ochrany osobních údajů.

Službě umožňujeme shromažďovat údaje o připojení, údaje z vašeho webového prohlížeče a údaje o zobrazeném obsahu. Kromě toho umožňujeme službě spouštět software pro sledování a rozpoznávání a ukládat data do vašeho koncového zařízení. Prostřednictvím sledovacího a rozpoznávacího softwaru pak může služba obohatit svou reklamní síť a rozpoznat vás při návštěvě externích webových stránek nebo přehrát personalizovanou reklamu. Shromážděné údaje používáme také k měření úspěšnosti naší reklamy. Data na vašem koncovém zařízení budou uložena až po dobu dvou let.

Právním základem pro zpracování údajů je váš souhlas podle § 165 odst. 3 TKG 2021. Skupina Google předává vaše osobní údaje do USA. Právním základem pro předání údajů do USA je váš souhlas podle čl. 49 odst. 1 písm. a) ve spojení s čl. 6 odst. 1 písm. a) DSGVO. Již před udělením souhlasu jste byli informováni o tom, že v USA není úroveň ochrany údajů rovnocenná standardům EU. Zejména americké zpravodajské služby mohou získat přístup k vašim údajům, aniž byste o tom byli informováni a aniž byste proti nim mohli podniknout právní kroky. Z tohoto důvodu Evropský soudní dvůr svým rozhodnutím prohlásil předchozí rozhodnutí o přiměřenosti (Privacy Shield) za neplatné.

Další informace o zásadách ochrany osobních údajů a podmínkách používání společnosti Google naleznete na následujícím odkazu: Zásady ochrany osobních údajů a podmínky používání

Google Analytics se signály Google

V případě udělení vašeho souhlasu zpracováváme vaše osobní údaje se službou Google Signals, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko jako společní správci za účelem poskytování personalizované reklamy včetně zohlednění demografických charakteristik a měření úspěšnosti naší reklamy napříč zařízeními.

Neudělení souhlasu nebude mít bezprostřední vliv na fungování webových stránek, ale pokud souhlas neudělíte, nebudeme moci na vašich koncových zařízeních zobrazovat personalizovanou reklamu. Již udělený souhlas můžete odvolat změnou nastavení ochrany osobních údajů.

Službě umožňujeme shromažďovat údaje o připojení, údaje z vašeho webového prohlížeče a údaje o zobrazeném obsahu. Kromě toho umožňujeme službě spouštět software pro sledování a rozpoznávání a ukládat data do vašeho koncového zařízení. Prostřednictvím sledovacího a rozpoznávacího softwaru pak může služba obohatit svou reklamní síť a rozpoznat vás při návštěvě externích webových stránek nebo přehrát personalizovanou reklamu. Shromážděné údaje používáme také k měření úspěšnosti naší reklamy. Data na vašem koncovém zařízení budou uložena až po dobu dvou let.

Právním základem pro zpracování údajů je váš souhlas podle § 165 odst. 3 TKG 2021. Skupina Google předává vaše osobní údaje do USA. Právním základem pro předání údajů do USA je váš souhlas podle čl. 49 odst. 1 písm. a) ve spojení s čl. 6 odst. 1 písm. a) DSGVO. Již před udělením souhlasu jste byli informováni o tom, že v USA není úroveň ochrany údajů rovnocenná standardům EU. Zejména americké zpravodajské služby mohou získat přístup k vašim údajům, aniž byste o tom byli informováni a aniž byste proti nim mohli podniknout právní kroky. Z tohoto důvodu Evropský soudní dvůr svým rozhodnutím prohlásil předchozí rozhodnutí o přiměřenosti (Privacy Shield) za neplatné.

Další informace o zásadách ochrany osobních údajů a podmínkách používání společnosti Google naleznete na následujícím odkazu: Zásady ochrany osobních údajů a podmínky používání

WEBSHOP

Nabízíme vám možnost zakoupit produkty přímo prostřednictvím našeho internetového obchodu. V rámci internetového obchodu jsou Vámi zadané údaje, jakož i údaje týkající se Vámi vybraných produktů, zpracovávány správcem údajů za účelem vytváření nabídek, uzavírání smluv, plnění smluv, odesílání zboží, jakož i plnění případných postsmluvních povinností před uzavřením smlouvy na základě Vámi iniciovaného předsmluvního vztahu a po uzavření smlouvy na základě smlouvy v souladu s §§ 3, 4 a 5. Čl. 6 odst. 1 lit. b GDPR.

Pokud byl nákup našich produktů proveden prostřednictvím již existujícího zákaznického účtu nebo byl zákaznický účet vytvořen za účelem provedení nákupu, budou vaše osobní údaje zpracovávány až do vymazání vašeho zákaznického účtu.

U zákazníků, kteří si zakoupili naše produkty prostřednictvím profilu hosta, jsou jejich osobní údaje zpracovávány až do uplynutí zákonné povinnosti jejich uchovávání.

Vaše údaje budou dále zpracovávány pro účely přímého marketingu ve formách, které nepodléhají souhlasu, jako je adresné rozesílání reklamy, dokud nevznesete námitku.

Neexistuje žádná zákonná ani smluvní povinnost poskytovat osobní údaje. Toto ustanovení je však nezbytné pro uzavření smlouvy. V opačném případě nebude smlouva uzavřena.

Nákupní košíky neregistrovaných uživatelů budou smazány nejdéle po 14 dnech. Uživatelské účty registrovaných uživatelů zůstávají v platnosti, dokud uživatel účet nesmaže. Smluvní údaje jsou zpracovávány až do promlčení případných postsmluvních závazků.

Platby se zpracovávají pomocí:

Služba: PayPal
Provozovatel: PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg.

Služba: Stripe
Provozovatel: Stripe,Inc. 185 Berry Street, Suite 550, San Francisco, CA 94107, USA

K přepravě našeho zboží používáme následující metody:

Služba: Německá pošta
Provozovatel: Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn, Německo.

Služba: Rakouská pošta
Provozovatel: Österreichische Post Aktiengesellschaft, Rochusplatz 1, 1030 Vídeň, Rakousko

Služba: Sendcloud
Provozovatel: Sendcloud Global, Stadhuisplein 10, 5611 Eindhoven, Nizozemsko.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Na našich webových stránkách máte možnost nás kontaktovat přímo prostřednictvím kontaktního formuláře. Po odeslání kontaktního formuláře budou vámi zadané osobní údaje zpracovány odpovědnou osobou za účelem vyřízení vašeho dotazu na základě souhlasu, který jste udělili odesláním formuláře v souladu s německým zákonem o ochraně osobních údajů. Čl. 6 odst. 1 lit. DSGVO, dokud nebude zrušena. Neexistuje žádná zákonná ani smluvní povinnost poskytovat osobní údaje. Pokud tak neučiníte, znamená to pouze to, že jste žádost nepodali a my ji nemůžeme zpracovat.

FORMULÁŘ PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Za účelem realizace soutěže zpracováváme údaje, které jste zadali na základě smlouvy o soutěži, kterou jsme s vámi uzavřeli, v souladu s německým zákonem o ochraně osobních údajů. Čl. 6 odst. 1 lit. b DSGVO až do ukončení výběrového řízení. Neexistuje žádná zákonná ani smluvní povinnost poskytovat osobní údaje. Podmínkou účasti v soutěži je však její zajištění. Pokud tak neučiníte, nebudete se moci soutěže zúčastnit.

NEWSLETTER

Cleverreach

Po udělení souhlasu budou vaše osobní údaje zpracovávány za účelem zasílání přímé elektronické reklamy (např. zasílání newsletteru), dokud souhlas neodvoláte.

Pro účely zasílání newsletteru využíváme zpracovatele objednávek CleverReach, CleverReach GmbH & Co. KG, Schafjückenweg 2, 26180 Rastede, Německo.

Právním základem pro zpracování je vámi udělený souhlas podle § 174 TKG 2021 ve spojení s čl. 6 odst. 1 písm. b) TKG 2021. 1 lit. a DSGVO udělil souhlas. Neexistuje žádná zákonná ani smluvní povinnost udělit souhlas. Neudělení souhlasu bude mít za následek pouze to, že od nás nebudete dostávat newsletter.

EMBEDDINGS

Vimeo

V případě udělení souhlasu zpracováváme vaše osobní údaje se službou Vimeo, Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA jako společný správce za účelem přehrávání videí na našich webových stránkách.

Umožňujeme službě shromažďovat údaje o připojení, shromažďovat údaje z vašeho webového prohlížeče a umístit reklamní soubor cookie. Umístěním reklamních souborů cookie je společnost Vimeo schopna vypočítat individuální ID uživatele pro každého uživatele. Tyto osobní údaje, které jsou vhodné pro jedinečnou identifikaci, jsou pak zpracovávány v rámci reklamní sítě provozované společností Vimeo.

Pokud společnost Vimeo provádí další nezávislé zpracování údajů, zejména v rámci reklamní sítě Vimeo, je za to odpovědná výhradně společnost Vimeo. Podrobnosti najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Vimeo.

Neudělení souhlasu bude mít za následek pouze to, že vám služba Vimeo nebude zpřístupněna. Již udělený souhlas můžete odvolat změnou nastavení ochrany osobních údajů.

Právním základem pro zpracování údajů je váš souhlas podle § 165 odst. 3 TKG 2021. Právním základem pro předání údajů do USA je váš souhlas podle čl. 49 odst. 1 písm. a) ve spojení s čl. 6 odst. 1 písm. a) DSGVO. Již před udělením souhlasu jste byli informováni o tom, že v USA není úroveň ochrany údajů rovnocenná standardům EU. Zejména americké zpravodajské služby mohou získat přístup k vašim údajům, aniž byste o tom byli informováni a aniž byste proti nim mohli podniknout právní kroky. Z tohoto důvodu Evropský soudní dvůr svým rozhodnutím prohlásil předchozí rozhodnutí o přiměřenosti (Privacy Shield) za neplatné.

Google reCaptcha

V případě udělení souhlasu zpracováváme vaše osobní údaje se službou Google reCaptcha, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko jako společný správce za účelem zamezení nelidského a automatizovaného zadávání. Tímto způsobem umožňujeme službě nastavit soubory cookie, shromažďovat údaje o připojení a údaje z vašeho webového prohlížeče. Kromě toho umožňujeme službě vypočítat ID uživatele za účelem jeho jednoznačné identifikace v rámci reklamní sítě provozované společností Google. Data se v zařízení ukládají až po dobu dvou let.

Právním základem pro zpracování údajů je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Skupina Google předává vaše osobní údaje do USA. Právním základem pro předání údajů do USA je váš souhlas podle čl. 49 odst. 1 písm. a) ve spojení s čl. 6 odst. 1 písm. a) DSGVO. Již před udělením souhlasu jste byli informováni o tom, že v USA není úroveň ochrany údajů rovnocenná standardům EU. Zejména americké zpravodajské služby mohou získat přístup k vašim údajům, aniž byste o tom byli informováni a aniž byste proti nim mohli podniknout právní kroky. Z tohoto důvodu Evropský soudní dvůr svým rozhodnutím prohlásil předchozí rozhodnutí o přiměřenosti (Privacy Shield) za neplatné. Neposkytnutí souhlasu bude mít za následek nemožnost používat aplikaci reCaptcha a související formuláře.

Již udělený souhlas můžete odvolat změnou nastavení ochrany osobních údajů.

Právo na námitku

Pokud je zpracování vašich osobních údajů založeno na oprávněném zájmu, máte právo vznést proti tomuto zpracování námitku. Pokud na naší straně neexistují závažné oprávněné důvody pro zpracování, bude zpracování vašich údajů na základě tohoto právního základu ukončeno. Máte také právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu. V případě námitky nebudou vaše osobní údaje dále zpracovávány pro účely přímého marketingu. Námitka nemá vliv na zákonnost údajů zpracovávaných do doby podání námitky.

Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo kdykoli odvolat již udělený souhlas změnou nastavení ochrany osobních údajů. V případě souhlasu se zasíláním elektronické reklamy můžete svůj souhlas odvolat kliknutím na odkaz pro odhlášení. V takovém případě bude zpracování ukončeno, pokud nebude existovat jiný právní základ. Zákonnost údajů zpracovávaných do odvolání není odvoláním dotčena.

Další práva subjektu údajů

Máte také právo na informace, opravu, výmaz a omezení zpracování osobních údajů. Pokud je právním základem pro zpracování vašich osobních údajů váš souhlas nebo smlouva uzavřená s vámi, máte také právo na přenositelnost údajů. Dále máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Více informací o orgánech dohledu v Evropské unii najdete zde.