15. výročí: Prezident WK Josef Herk a zemský ministr hospodářství Dr. Christian Buchmann blahopřáli k 15. výročí.